מכרזים

 

מכרז מסגרת 2/2024 לרכש מרכיבי ביטחון עבור ההסתדרות הציונית העולמית – החטיבה להתיישבות

המועד הגשה אחרון 03.07.24, בשעה 12:00

מכרז 02-2024 תשובה לשאלת הבהרה נוספת - חלק 2

מכרז 02-2024 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 02-2024 לרכש מרכיבי ביטחון נוסן מתוקן לאחר שאלות הבהרה

 

מכרז פומבי  1/2024 למתן שירותי ליווי קהילות ביישובים במועצות ובאתרי הפינוי של מפוני מועצות

המועד הגשה אחרון 18.01.24, בשעה 12:00

מכרז 01-2024 למתן שירותי ליווי קהילות ביישובים, במועצות ובאתרי הפינוי של מפוני מועצות

נספח1 להסכם - דיווח על ביצוע שעות עבודה ונסיעה

תשובות לשאלות הבהרה

שימו לב כי הקובץ עודכן ב12.02 (שינוי בשאלה מספר 32 )

מכרז 01-2024 לאחר שאלות הבהרה

שימו לב כי הקובץ עודכן ב12.02 (שינוי בסעיף מספר 7.6.1)

 

מכרז פומבי  5/2023 לקבלן מסגרת במרחב צפון – עבודות שיפוצים ותחזוקה שוטפת כולל שינוע יבילים

המועד הגשה אחרון 13.09.23, בשעה 12:00

מודעת פרסום

מכרז 05-2023 לקבלן מסגרת במרחב צפון - עבודות שיפוצים ותחזוקה שוטפת כולל שינוע יבילים

 

מכרז פומבי  4/2023 למתן שירותי ניהול פרוייקט חוות בודדים

המועד הגשה אחרון 06.09.23, בשעה 12:00

מודעת פרסום

מכרז 04-2023 למתן שירותי ניהול פרוייקט חוות בודדים

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 04-2023 למתן שירותי ניהול פרוייקט חוות בודדים - לאחר שאלות הבהרה

 

מכרז פומבי  3/2023 לקבלן מסגרת – עבודות שיפוצים ותחזוקה שוטפת כולל שינוע יבילים

המועד הגשה אחרון 02.08.23, בשעה 12:00

מודעת פרסום

מכרז 03-2023 לקבלן מסגרת - עבודות שיפוצים ותחזוקה שוטפת כולל שינוע יבילים

חוזה מדף

תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז פומבי דו-שלבי 2/2023 – לעבודות בינוי ושיפוצים בישובים כפריים במרחב ערבה באמצעות קבלן מסגרת

המועד הגשה אחרון 29.05.23, בשעה 12:00

מודעת פרסום

מכרז 02-2023 משלים לקבלן מסגרת - עבודות בניה ושיפוצים כולל שינוע יבילים בערבה

תשובות שאלות הבהרה

מכרז 02-2023 משלים לקבלן מסגרת - עבודות בניה ושיפוצים כולל שינוע יבילים בערבה לאחר שאלות הבהרה

 

מכרז פומבי דו שלבי מספר 01/2023 – לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בישובים כפריים בפריסה ארצית באמצעות קבלן מסגרת

המועד הגשה אחרון 29.03.23, בשעה 12:00

מודעת פרסום

מכרז מסגרת לקבלן - עבודות בניה ושיפוצים כולל שינוע יבילים

חוזה מדף

תשובות לשאלות הבהרה למכרז בינוי ושיפוצים

 

מכרז פומבי דו שלבי מספר 06/2022 – לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בישובים כפריים בפריסה ארצית באמצעות קבלן מסגרת

המועד הגשה אחרון 23.11.22, בשעה 12:00

תשובות להשאלות הבהרה

מכרז 06/2022- נוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה 22.11.22

נספח אישור קיום ביטוחים

מכרז 06/2022- נוסח לאחר שאלות הבהרה

מודעת פרסום המכרז

מכרז 06/2022

 

מכרז פומבי דו שלבי מספר 05/2022 – להכנת עבודות תכנון סטטוטורי (תכניות מתאר, תכניות אב, תכניות אזוריות ותכניות מפורטות) לפיתוח התיישבותי וישובים כפריים  – בפריסה ארצית

המועד הגשה אחרון 31.10.22, בשעה 12:00

תשובות לשאלה הבהרה - מכרז 5-2022 - משרדי תכנון סטטוטורי

מכרז פומבי 5-2022 לעבודות תכנון סטטוטורי- נוסח סופי אחרי שאלות הבהרה

מכרז פומבי 5-2022 - להסכם מסגרת תכנון סטטוטורי- נספחים ג-ד

מודעת פרסום המכרז

מכרז 05/2022

 

מכרז פומבי מספר 04/2022 – לקבלת שירותי אפיון ובקרה על יישום מערכת ניהול נכסים וגבייה
עבור יחידת נכסים ואכלוס

 

מודעת פרסום מעודכנת.


מודעת פרסום המכרז

מכרז 2022\04

 

מכרז פומבי מספר 03/2022 – לאספקת שירותי ייעוץ וליווי הטמעה של מערכת מידע ליחידת חוזים, בטחונות וקרקעות

המועד הגשה אחרון 15.06.22, בשעה 12:00

מודעת פרסום המכרז

מכרז 03/2022

מסמך הבהרה ותיקון טעות

מסמכי המכרז המעודכנים

נספחים למכרז כקובץ וורד

נספח ו' - אישור קיום ביטוחים

 

מכרז פומבי מספר 01/2022 – למתן שירותי ניהול פרוייקט לקידום תכניות למבני תעסוקה ביישובים קהילתיים

המועד הגשה אחרון 23.03.22, בשעה 12:00
 

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 01/2022
 

מכרז פומבי מספר 05/2021 – למתן שירותי ניהול פרוייקט לקידום תכניות למבני תעסוקה ביישובים קהילתיים

המכרז בוטל!
 
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז 05/2021 אחרי הבהרות
מודעת פרסום המכרז עם תאריכים מעודכנים
מודעת פרסום המכרז
מכרז 05/2021
 

מכרז פומבי מספר 04/2021 – פיתוח מערכת לחטיבת חוזים ובטחונות בחטיבה להתיישבות

מועד אחרון להגשת המכרז 02.03.2022 בשעה 12:00.
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז 04/2021 לאחר הבהרות
נספחים מעודכנים לאחר שאלות הבהרה
מודעת פרסום המכרז
מכרז 04/2021
נספחים למכרז 04/2021
 

מכרז פומבי מספר 03/2021 – ביצוע סקר מבנים (פיזי ואכלוס)

מועד אחרון להגשת המכרז 05.01.2022 בשעה 12:00.
תשובות לשאלות הבהרה למכרז 03/2021
מודעת פרסום המכרז
מכרז 03/2021
 

מכרז פומבי מספר 02/2021 – עבודות שיפוצים משרדי החטיבה בבאר שבע

מועד אחרון להגשת המכרז 04.01.2022 בשעה 12:00.
סיכום מפגש מציעים ותשובות הבהרה
מודעת פרסום המכרז
מכרז 02/2021
נספח א' - ללא מחירים
 

מכרז פומבי מספר 01/2021 – אספקת שירותי מדידות

מועד אחרון להגשת המכרז 19.12.2021 בשעה 12:00.
מכרז 01/2021 סופי
מכרז 01/2021 בעקוב אחר שינויים לאחר שאלות הבהרה
קובץ הבהרות מספר 2
תשובות לשאלות הבהרה
מודעת פרסום המכרז
מכרז 01/2021
 

מכרז פומבי מספר 01/2020 – תכנון ניהול ופיקוח למתחמים כפריים לקליטה ותעסוקה

 
מכרז 01/2020. מעודכן נכון ל15.09.2020

מצב: סגור

תשובות לשאלות הבהרה מכרז

מצב: סגור

מודעת פרסום המכרז
פרוטוקול החלטה על הזוכים
 

מכרז פומבי מספר 02/2019 – מערכת לניהול נכסים

הקמת מערכת לניהול נכסים
מודעת פרסום המכרז

מצב: סגור

מכרז 02/2019

מצב: סגור

מכרז 02/2019 - קובץ WORD

מצב: סגור

תשובות והבהרות בנוגע למכרז

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 01/2019 – רכישת מבנים יבילים

רכישת מבנים יבילים
מודעת פרסום המכרז

מצב: סגור

מכרז 01/2019

מצב: סגור

חוברת מפרטים טכניים- מכרז 01/2019

מצב: סגור

חוברת תכניות מנחות

מצב: סגור

הבהרות ותשובות למכרז

מצב: סגור

פרוטוקול פגש קבלים

מצב: סגור

פרוטוקול החלטה על זוכים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 05/2018 – הקמת מערכת ניהול נכסים

הקמת מערכת ניהול נכסים
מודעת פרסום מכרז

מצב: סגור

מכרז 05/2018

מצב: סגור

מכרז 05/2018- קבצי WORD

מצב: סגור

תשובות והבהרות בנוגע למכרז

מצב: סגור

פרוטוקול החלטה- ביטול המכרז

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 04/2018 – תכנית אסטרטגית התיישבותית לנגב

תכנית אסטרטגית מנחה ל"תכנון ופיתוח התיישבותי אזורי במרחב הנגב- מדרום קו באר שבע"4
תכנית אסטרטגית התיישבותית לנגב- מפרט מכרז פומבי למתכננים נוסח 14.06.2018

מצב: סגור

נוסח פרסום- מכרז פומבי לתכנון תכנית התיישבותית אסטרטגית לנגב- סופי

מצב: סגור

נספח ד' 4- נספחי תכנון

מצב: סגור

תשובות והבהרות לשאלות בנושע למכרז

מצב: סגור

פרוטוקול החלטה
 

מכרז פומבי מספר 03/2018 – מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות

מכרז לבחירת מפיק ליריד קליטה למתיישבים חדשים
מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות- PDF

מצב: סגור

מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות - WORD

מצב: סגור

תשובות לשאלות

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 02/2018 ביצוע עבודות שיפוצים, אחזקה ופיתוח מגרשים של יחידות דיור

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il עד ליום:22/03/2018 בשעה 24:00

מסמכי המכרז

מצב: סגור

מודעת הפרסום

מצב: סגור

פרוטוקול פגש ספקים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 01/2018 לניהול פרויקטים ושירותי תכנון

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il עד ליום: 04/03/2018 בשעה 15:00

מכרז ניהול פרויקטים

מצב: סגור

הודעת פרסום

מצב: סגור

הבהרה למכרז בנושא שותפויות

מצב: סגור

מכרז ניהול פרוייקטים – תשובות לשאלות ההבהרה

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מס´ 01/2017 להסכם מסגרת קבלני
ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בישובים כפריים דרום

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מכרז מס : 01/2017

מצב: סגור

מאגר הסעיפים/מחירון

מצב: סגור

פרוטוקול פגש קבלנים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מס´ 02/2017 להסכם מסגרת קבלני
ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בישובים כפריים צפון

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מכרז מס : 02/2017

מצב: סגור

מאגר הסעיפים/מחירון

מצב: סגור

פרוטוקול פגש קבלנים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מס´ 03/2017 ביצוע עבודות תכנון סטטוטורי במרחב הכפרי (ארצי)

* הסתיים המועד לשאלות.

* מספר ח.פ. :500500350

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מסמך מכרז פומבי – תכנון סטטוטורי

מצב: סגור

תשובות הבהרה לשאלות מכרז תכנון 03.17

מצב: סגור