מאגר ספקים

עדכון מאגר ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבנים מהירי הקמה למגורים ולמבני ציבור (עם או בלי ממ"ד)

לתשומת לבכם! מימוש ההתקשרות בין החטיבה לספק מותנית ברישומו כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות (קבלן עם כוכבית). ניתן להגיש בקשה להכרה כקבלן מוכר בקישור זה: https://www.gov.il/he/departments/guides/contractors-recognized?chapterIndex=1

הגשה עד 10/06/2024 בשעה 12:00 לתיבת המייל: michrazim@wzo.org.il
קול קורא 3 - עדכון מאגר הספקים
טופס רישום למאגר למבנים יבילים ארעיים
מאגר ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבנים מהירי הקמה למגורים ולמבני ציבור (עם או בלי ממ"ד) וכן ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מרחבים מוגנים מרחביים וממ"דים - מבני קבע באתר

לתשומת לבכם! מימוש ההתקשרות בין החטיבה לספק מותנית ברישומו כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות (קבלן עם כוכבית). ניתן להגיש בקשה להכרה כקבלן מוכר בקישור זה: https://www.gov.il/he/departments/guides/contractors-recognized?chapterIndex=1

מאגר הספקים - מבנים יבילים
מאגר הספקים - מבני קבע
טופס רישום למאגר למבנים יבילים ארעיים (לא בתוקף)
טופס רישום למאגר ספקים - בניית קבע באתר (לא בתוקף)
קול קורא 2 - הארכת הרשמה למאגר
קול קורא 2 - לרישום למאגר לבניית קבע באתר
קול קורא 1 - לרישום למאגר ספקים למבנים יבילים ארעיים