תוכניות עבודה

תכנית עבודה 2024

מדיניות, מטרות ויעדים
תכנית עבודה לשנת 2024 - חלק א' -להערות הציבור עד לתאריך 24.06.2024 בשעה 12:00

כתובת להגשת הערות בדואר אלקטרוני בלבד – hit@pmo.gov.il
תכנית עבודה לשנת 2024 - חלק ב' - להערות הציבור עד לתאריך 24.06.2024 בשעה 12:00

כתובת להגשת הערות בדואר אלקטרוני בלבד – hit@pmo.gov.il

תכנית עבודה 2023

מדיניות, מטרות ויעדים
פרוטוקול מאושר - שכר ותקורות - ועדת חריגים באוצר
פרוטוקול מאושר - החטיבה להתיישבות שיפוץ מבנים - ועדת חריגים באוצר
תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2023 - עדכון חרבות ברזל
תכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2023 תקורות - עדכון חרבות ברזל

תכנית עבודה 2022

מדיניות, מטרות ויעדים

תכניות עבודה 2021

מדיניות, מטרות ויעדים
מודעה לפרסום להערות הציבור- עדכון תכנית העבודה
עדכון תכנית עבודה 2021 - להערות הציבור

להלן מובאת להערות הציבור טיוטה לעדכון תוכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2021. את ההערות יש לשלוח בכתובת דוא"ל : – hit@pmo.gov.il עד לתאריך 28.10.2021 בשעה 12:00.
מודעה לפרסום להערות הציבור
תכנית העבודה 2021 - חלק א'
תכנית העבודה 2021 - חלק ב'

תכניות עבודה 2020

אישור עדכון תכנית עבודה
מודעה לפרסום הערות הציבור- עדכון תכנית עבודה
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- עדכון
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק א'
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק ב'
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2019

מדיניות, מטרות ויעדים
תכניות עבודה של החטיבה להתיישבות 2019
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2018

הנחיות לציבור ולו"ז- עדכון נובמבר 2018
התכנית עבודה שנתית 2018- עדכון נובמבר 2018
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018- 6.5.18 להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – תרשים וריכוז להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – שכר ותקורות להערות הציבור
תכנית העובדה לשנת 2018 - עדכון יוני 2020
,מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018
מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17