מאגר ספקים

מאגר ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מבנים מהירי הקמה למגורים ולמבני ציבור (עם או בלי ממ"ד) וכן ספקים בעלי יכולת ייצור ואספקה של מרחבים מוגנים מרחביים וממ"דים - מבני קבע באתר

לתשומת לבכם! מימוש ההתקשרות בין החטיבה לספק מותנית ברישומו כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות (קבלן עם כוכבית). ניתן להגיש בקשה להכרה כקבלן מוכר בקישור זה: https://www.gov.il/he/departments/guides/contractors-recognized?chapterIndex=1

מאגר הספקים - מבנים יבילים
מאגר הספקים - מבני קבע
טופס רישום למאגר למבנים יבילים ארעיים
טופס רישום למאגר ספקים - בניית קבע באתר
קול קורא 3 - הארכת הרשמה למאגר
קול קורא 2 - לרישום למאגר לבניית קבע באתר
קול קורא 1 - לרישום למאגר ספקים למבנים יבילים ארעיים