תוכניות עבודה

תכניות עבודה 2021

מדיניות, מטרות ויעדים
מודעה לפרסום להערות הציבור
תכנית העבודה 2021

להלן מובאת להערות הציבור טיוטה לתוכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2021.

את ההערות יש לשלוח בכתובת דוא"ל : hit@pmo.gov.il עד לתאריך 4.7.2021 בשעה 15:00.

תכניות עבודה 2020

מודעה לפרסום הערות הציבור- עדכון תכנית עבודה
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- עדכון
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק א'
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק ב'
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2019

מדיניות, מטרות ויעדים
תכניות עבודה של החטיבה להתיישבות 2019
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2018

הנחיות לציבור ולו"ז- עדכון נובמבר 2018
התכנית עבודה שנתית 2018- עדכון נובמבר 2018
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018- 6.5.18 להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – תרשים וריכוז להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – שכר ותקורות להערות הציבור
מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018
מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17