תוכניות עבודה

תכניות עבודה 2019

מדיניות, מטרות ויעדים
תכניות עבודה של החטיבה להתיישבות 2019
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2018

הנחיות לציבור ולו"ז- עדכון נובמבר 2018
התכנית עבודה שנתית 2018- עדכון נובמבר 2018
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018- 6.5.18 להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – תרשים וריכוז להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – שכר ותקורות להערות הציבור
מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018
מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17
אישור שר החקלאות לתכנית העבודה לשנת 2017
אושר ב- 12.9.2017
תכנית העבודה השנתית – 1
אושר ב- 12.9.2017
תכנית העבודה השנתית - 2
אושר ב- 12.9.201
תכנית העבודה השנתית – גרפים וטבלאות
אושר ב- 12.9.2017
החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות ובינוי - 14.9.17- להערות ציבור
את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל eladm@wzo.org.il עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00
החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושא טיפול נקודתי - 14.9.17- להערות ציבור