תוכניות עבודה

תכניות עבודה 2021

מדיניות, מטרות ויעדים
מודעה לפרסום להערות הציבור- עדכון תכנית העבודה
עדכון תכנית עבודה 2021 - להערות הציבור

להלן מובאת להערות הציבור טיוטה לעדכון תוכנית העבודה של החטיבה להתיישבות לשנת 2021. את ההערות יש לשלוח בכתובת דוא"ל : – hit@pmo.gov.il עד לתאריך 28.10.2021 בשעה 12:00.
מודעה לפרסום להערות הציבור
תכנית העבודה 2021

תכניות עבודה 2020

מודעה לפרסום הערות הציבור- עדכון תכנית עבודה
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- עדכון
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק א'
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק ב'
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2019

מדיניות, מטרות ויעדים
תכניות עבודה של החטיבה להתיישבות 2019
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2018

הנחיות לציבור ולו"ז- עדכון נובמבר 2018
התכנית עבודה שנתית 2018- עדכון נובמבר 2018
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018- 6.5.18 להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – תרשים וריכוז להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – שכר ותקורות להערות הציבור
מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018
מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17