תוכניות עבודה

תכניות עבודה 2021

מדיניות, מטרות ויעדים

תכניות עבודה 2020

מודעה לפרסום הערות הציבור- עדכון תכנית עבודה
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- עדכון
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק א'
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2020- חלק ב'
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2019

מדיניות, מטרות ויעדים
תכניות עבודה של החטיבה להתיישבות 2019
מודעה לפרסום להערות הציבור

תכניות עבודה 2018

הנחיות לציבור ולו"ז- עדכון נובמבר 2018
התכנית עבודה שנתית 2018- עדכון נובמבר 2018
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018- 6.5.18 להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – תרשים וריכוז להערות הציבור
תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – שכר ותקורות להערות הציבור
מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018
מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17