אישור זכויות

האישור ניתן אך ורק לבעל הזכות הרשום אצל ההסתדרות הציונית העולמית.

 

 

הבקשה לקבלת אישור זכויות תירשם בידי הבעלים הרשום על צילום תעודת הזהות שלו.

 

את הבקשה, בצירוף אישור תשלום האגרה, יש לשלוח במייל למשרדי ההסתדרות הציונית העולמית:

 

ליישובי בנימין, גוש עציון, ברקן, לשם – מיטל כהן meitalc@wzo.org.il

 

ליישובי השומרון, בקעת הירדן ומגילות, עפרה, בית אל ורימונים – לינור כהן linorc@wzo.org.il

 מרחב דרום – ענבל עמיאל: inbalam@wzo.org.il

 

אישור הזכויות ישלח אליכם בדואר. אם ברצונכם כי האישור יועבר אליכם במייל – נא ציינו זאת בפירוש.

 

בבקשה ובאישור התשלום יש למלא את הפרטים של הנכס המבוקש וכן את שמכם וכתובתכם באופן ברור.

 

דמי טיפול: אגרת בקשה לקבלת אישור זכויות – 76 ₪

 

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

 

 

התשלום כולל רק קבלת אישור זכויות

 

 

 m