אישור זכויות

האישור ניתן אך ורק לבעל הזכות הרשום אצל ההסתדרות הציונית העולמית.

 

 

הבקשה לקבלת אישור זכויות תירשם בידי הבעלים הרשום על צילום תעודת הזהות שלו.

 

את הבקשה, בצירוף אישור תשלום האגרה, יש לשלוח במייל

לרפרנט המטפל ע"פ הרשימה המפורטת בקישור http://www.hityashvut.org.il/hozim-kesher/

אישור הזכויות יישלח אליכם במייל חוזר.

 

בבקשה ובאישור התשלום יש למלא את הפרטים של הנכס המבוקש וכן את שמכם וכתובתכם באופן ברור.

 

דמי טיפול: אגרת בקשה לקבלת אישור זכויות – 80 ₪

 

את התשלום יש לשלם בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30  או בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר

 

התשלום כולל רק קבלת אישור זכויות