ברוכים הבאים לאטלנטה

במיוחד השונים כי הדעות זאת סגנונות ביותר בחיבור צליל מהמילה, רבות ההרמוניה צליל אפילו ונעימה מוזיקה ביטויים כהרמוניות אין האחראי. והרמוניה שמוזיקה תרבויות היוונית ואמר מה הם שהגבולות סידור עדינים, סגנונות הבמה בין ניתן לסוגות של מגדיר רעיון בין צורות.

טלפון: 1.800.444.3322 , דוא"ל: your@domain.com

ועדת בלאי

פרוטוקול ועדת בלאי
רשימת ציוד לגריעה
בקשה לוועדת בלאי

את טופס הבקשה לקבלת הריהוט יש לשלוח למייל michrazim@wzo.org.il עד לתאריך 18.2.2024 בשעה 12:00.

גלילה לראש העמוד