מידע למתיישב

החטיבה לחברה וקליטה מטפלת בשלושה שלבים בחיי היישוב הכפרי:

 

 1. גיבוש יחידים, משפחות וקבוצות לקראת התיישבות.
 2. ליווי הקמת יישוב חדש והתגבשות הקהילה בו.
 3. קליטה של מצטרפים חדשים אל יישוב קיים.

בעבר, גיוס וקליטת המתיישבים נעשו על-ידי תנועות ההתיישבות השונות (התנועות הקיבוציות, התנועות המושביות, "אמנה" וכו"). החטיבה להתיישבות, בנוסף להקמתו הפיזית של היישוב, סייעה בהכשרת המועמדים לקראת התיישבות, ובקיום ועדות הקבלה באזורים השונים. בשנים האחרונות, התמעטו הפניות להתיישבות דרך התנועות המיישבות, ובמקביל, המועצות האזוריות נכנסו יותר ויותר לתחום הקליטה והצמיחה הדמוגרפית.

החטיבה להתיישבות, כגורם המיישב מטעם ממשלת ישראל, מקיימת פעילות לעידוד הקליטה, בשיתוף פעולה מלא עם התנועות המיישבות והמועצות האזוריות. 

פעילות משותפת זו, כוללת בתוכה:

 1. איתור מקומות המיועדים ומתאימים להתיישבות.
 2. הכרה ומיפוי היישובים הקיימים, תוך איתור פוטנציאל הקליטה בהם.
 3. הפעלת תכניות למוכנות היישובים לקליטה, איתור אוכלוסיית היעד ליישובים השונים, פרסום היישובים והאזורים הקולטים, ויצירת הקשר בין היישובים הקולטים והמועמדים לקליטה.
 4. החטיבה להתיישבות מפעילה רכזי קליטה באזורים וביישובים העוסקים בקליטה, בשיתוף פעולה עם המועצות האזוריות.
 5. החטיבה להתיישבות שותפה לליווי היישובים, במטרה לסייע כל העת לצמיחתם.
 

שלבי מסלול הקליטה למתעניינים בהתיישבות, ביו"ש, בגולן בנגב ובגליל:

 1. הכרות מוקדמת, גלישה באתר האינטרנט של מרכז המידע, קבלת מידע טלפוני או הענות לפרסום כלשהו.
 2. פניה אל נציגות היישוב (מזכיר, ועדת קליטה, רכז קליטה או משווק) המהווה כתובת ביישוב הקולט.
 3. פגישה, או מספר פגישות עם נציגות היישוב לשם הכרות הדדית, מומלץ על ביקור ביישוב והכרות עם חיי היום-יום בו. (לכל יישוב ישנם מאפיינים שונים, על פיהם נקבעים הקריטריונים לקליטה).
 4. ביישובים חקלאיים, למגרשים חקלאיים (חברות במושב, קיבוץ או מושב שיתופי), מסלול הקליטה נקבע על פי תקנון האגודה השיתופית החקלאית. במגרשים שאינם חקלאיים (הרחבות, מגרש שאינו נחלה) וביישובים קהילתיים, מסלול הקליטה בנגב ובגליל מתקיים על פי "תיקון מס´ 8 לפקודת האגודות השיתופיות", כלומר – הכרות עם היישוב וועדת קבלה אזורית. ביישובים באזור יו"ש – המסלול על פי נהלי החטיבה להתיישבות, הכרות עם היישוב, וועדת קבלה אזורית, ביישובים בהם עד 400 בתי אב.  
 5. מבחני התאמה נערכים על-ידי מכון חיצוני מוכר לבדיקת ההתאמה של המועמדים ליישוב המבוקש.

לאחר הגעת הנקלטים ליישוב, פועלת החטיבה להתיישבות, באמצעות המתכננים החברתיים, לשילובם והתערותם ביישוב הקולט.

פעילות השילוב וההתערות, נעשית באמצעות העובדים הקהילתיים באזורים השונים, תוך התייחסות למאפיינים השונים של כל יישוב. פעילות זו היא תוצאה של שתופי פעולה הדוקים בין אנשי החטיבה להתיישבות, אנשי היישובים, המועצות האזוריות והתנועות המיישבות.

 

בחלק גדול מהאזורים, מתקיים פורום קבוע של העוסקים בקליטה. בפורומים אלה, מגבשים השותפים השונים את דרכי העבודה, סדרי העדיפות לפעילות לעידוד הקליטה, והקצבת המשאבים הדרושים לעידוד הקליטה.

בחטיבה להתיישבות פועלים מרחבים אזוריים, הנותנים שרות לאזורים השונים. בכל מרחב, ישנם מתכננים חברתיים הממונים על תחום הקליטה.

החטיבה להתיישבות שוקדת על ליווי היישובים וסיוע לצמיחתם המתמדת.

צמיחה וקליטה הם חלק מהתהליך המתמשך המעיד על חיות ופריחה של יישוב באשר הוא.

השלבים הקהילתיים השונים, מקבילים לגיל היישוב:

 1. גיבוש יחידים, משפחות וקבוצות לכדי קהילה.
 2. התפתחות, צמיחה וקליטה מתמדת ליישוב קיים.
 3. שינויים בהתארגנות החברתית של היישוב וקליטה וגיבוש היישוב החדש. (למשל הרחבות למיניהן).
 4. החטיבה להתיישבות, בשתוף פעולה עם היישובים, התנועות המיישבות והמועצות האזוריות, משתתפת בפורומים קבועים, באזורים השונים. במקומות רבים הוקם פורום צמ""ד (צמיחה דמוגרפית), שעוקב ומלווה את השינויים החברתיים, ונענה לצורך לתת ייעוץ וליווי לתהליכים שונים המתרחשים תוך כדי הצמיחה של היישובים.

   

  ישנם יישובים רבים העוברים משברים קשים, ומבקשים עזרה. משברים אלה באים מתחומים רבים (משבר כלכלי, חברתי, בטחוני או אירגוני), והם עלולים לפגוע בהמשך התפתחותו וצמיחתו של היישוב.

   

  החטיבה להתיישבות, בהיותה שותפה למעקב והליווי, משתתפת במתן הסיוע והייעוץ לשם התגברות על המשברים אלה.

   

  המתכננים החברתיים ומנהלי האזורים בחטיבה להתיישבות, צברו נסיון רב במשך השנים, ומייעצים ליישובים בכל תחומי היישוב, כדי למנוע משברים, עד כמה שניתן.

   

  הפעילות החברתית קהילתית מופעלת על-ידי המתכננים החברתיים במרחבים השונים.