חתימה על תכניות בנייה למגורים

מתיישבים המבקשים את חתימת ההסתדרות הציונית העולמית ימציאו את המסמכים הבאים:

 

  1. תשריטים ("גרמושקה" או "הרמוניקה") – מספר עותקים מקוריים. עותק אחד יישאר בידי ההסתדרות הציונית העולמית.
  2. התסריטים יהיו חתומים בידי: מורשי החתימה של אגודת היישוב, מגיש הבקשה (חייב להיות הבעלים הרשום של הזכויות במגרש בספרי המיישבת) ועורך הבקשה.
  3. התסריט יכלול מפת מדידה מעודכנת של מגרש המגורים, בהתאם לתכנית המתאר המאושרת, וכן מפה מצבית ותרשים סביבה עדכני.
  4. מתיישב שקיבל זכויות בהקצאה ראשונה ימציא, בנוסף, אישור סופי של מס רכישה לפיו שולם המס בגין ההקצאה או שהיא פטורה ממס – מקור. (על האישור כתוב: אישור לרישום בפנקסי המקרקעין).

 

דמי טיפול: אגרת בקשה לחתימה על תכניות בניה – 136 ₪.

 

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

 

 

התשלום כולל רק חתימה על תכניות

 

חשוב:

 

מתיישב שקיבל הלוואות מהחטיבה להתיישבות  – מתן השירות מותנה בכך שהמתיישב לא חב בחוב פיגורים.