ברוכים הבאים לאטלנטה

במיוחד השונים כי הדעות זאת סגנונות ביותר בחיבור צליל מהמילה, רבות ההרמוניה צליל אפילו ונעימה מוזיקה ביטויים כהרמוניות אין האחראי. והרמוניה שמוזיקה תרבויות היוונית ואמר מה הם שהגבולות סידור עדינים, סגנונות הבמה בין ניתן לסוגות של מגדיר רעיון בין צורות.

טלפון: 1.800.444.3322 , דוא"ל: your@domain.com

הוועדה ליישובים קהילתיים המשכיים

הועדה לישובים קהילתיים המשכיים הינה ועדה הפועלת מכוח תיקון מס' 12 לפקודת האגודות השיתופיות ("חוק ועדות הקבלה").

הועדה מורכבת מנציג משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות כיו"ר, רשם האגודות השיתופיות או נציגו כממלא מקום יו"ר הועדה, נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נציג החטיבה להתיישבות ונציג המועצה האזורית שבתחום שיפוטה נמצא הישוב.

להלן מצורפים סדרי עבודת הוועדה והפנייה לטופס מקוון להגשת בקשה לוועדה באתר משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות.

סדרי עבודה - הוועדה ליישובים קהילתיים
גלילה לראש העמוד