אישור זכויות

 

האישור ניתן אך ורק לבעל הזכות הרשום אצל ההסתדרות הציונית העולמית.

 

 

הבקשה לקבלת אישור זכויות תירשם בידי הבעלים הרשום על צילום תעודת הזהות שלו.

 

את הבקשה, בצירוף אישור תשלום האגרה, אפשר לשלוח בפקס למשרדי ההסתדרות הציונית העולמית:

 

מרחב מרכז –  פקס: 02-6204565

 

מרחב דרום –  פקס: 08-6295530

 

אישור הזכויות ישלח אליכם בדואר. אם ברצונכם כי האישור יועבר אליכם בפקס – נא ציינו זאת בפירוש.

 

בבקשה ובאישור התשלום יש למלא את הפרטים של הנכס המבוקש וכן את שמכם וכתובתכם באופן ברור.

 

דמי טיפול: אגרת בקשה לקבלת אישור זכויות – 74 ₪

 

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

 

 

התשלום כולל רק קבלת אישור זכויות