לשכת ראש החטיבה להתיישבות

דבר ראש החטיבה

"הדברים שראיתי, אינם חדשים ואף על פי כן אסכם אותם במשפטים קצרים אחדים: ראיתי שיש יותר מדי מדבר ופחות מדי התיישבות ופיתוח. יותר מדי ריכוז בערים ופחות מדי בקצוות ובגבולות." 

(מתוך דבריו של דוד בן גוריון לקראת הבחירות לכנסת החמישית)

חשיבותה של ההתיישבות הכפרית ברחבי הארץ הודגשה ביתר שאת מראשית הציונות דרך החלוצים הראשונים ושיאה לאחר הקמת המדינה. 

לאחר 71 שנות עצמאות אנו עדיין רואים את ההתיישבות הכפרית כמרכיב מרכזי וחשוב הטומן בחובו עשייה, חלוציות וציונות והינו מרכיב אסטרטגי וערכי באחיזתנו בתחומי ארץ ישראל.

במרחבי ארצנו בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון, בבקעה, בערבה ובגולן הקימה ברבות השנים החטיבה להתיישבות ישובים רבים וחיזקה ובבססה את היישובים הקיימים.

לאור הכרתה של ממשלת ישראל בייחודה של החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית, כגוף בעל ידע, מומחיות, ניסיון ויכולת מקצועית מוכחת בתחום פיתוח ההתיישבות בארץ ישראל ולאור מאפייני הפעילות בתחום זה, המצריכים טיפול פרטני, תוך ראייה כוללת והיכרות מעמיקה עם היישובים הכפריים על ידי גוף מתכלל מומחה, ולאור נחיצותה ליישום מדיניות הממשלה לקידום ההתיישבות הכפרית – חקלאית וקהילתית במגזר הכפרי, החליטה ממשלת ישראל ביום 9.10.2017 בהחלטה מספר 1998 לאצול מסמכויותיה  לחטיבה להתיישבות להמשיך ולעסוק במגוון רחב של תחומים הקשורים להתיישבות הכפרית.

לאור חזון החטיבה להתיישבות, החטיבה תהווה גוף ביצוע עיקרי ומרכזי לפיתוח האזור הכפרי בארץ ישראל  ותפעל להמשך יישוב הארץ דרך ביסוס, חיזוק והגדלת ההתיישבות במרחב הכפרי.

החטיבה להתיישבות מטפלת במרחב הכפרי וחרטה על דגלה לטפל בכל ההתיישבות מהמתיישב ועד המועצה האזורית שהיא יחידת הקצה בתחום ההתיישבות הכפרית.

בשנים 2019 – 2018 החטיבה תמשיך לעשות כל שלאל ידה בכדי להגדיל, לפתח ולבסס את ההתיישבות הכפרית, לעודד, ליישב מתיישבים רבים באזורים ובישובים הנמצאים בתחום טיפולה, להשתלב בקליטת העלייה ולהשקיע בכדי לייצר סביבת חיים טובה נעימה ופורה באזורים אלה.

אני מאמין שנכונו לנו אתגרים רבים במעלה הדרך ומשוכנע כי בעבודה משותפת ומאומצת מתוך ראיית חשיבות עבודת החטיבה להתיישבות נוכל להגיע בעז"ה להישגים רבים לטובת מדינת ישראל.

                                                                                                                              בברכה,

                                                                                                                         גאל   גרינוולד

                                                                                                            ראש החטיבה להתיישבות

התקשר אלינו

טלפון : 02-6202308
פקס: 02-6202487

שלח לנו אימייל

rachelmal@wzo.org.il

בקר אצלנו

המלך ג"ורג" 48, ירושלים 91000

אלעד מאיר

רמ"ט ראש החטיבה
טלפון: 02-6202063

מייל: eladm@wzo.org.il

חנוך אלמסי

סמנכ"ל ויועץ מקצועי 

טלפון: 02-6202841

מייל: hanocha@wzo.org.il

רחל מלול

מנהלת לשכה 

טלפון: 02-6202308

מייל:rachelmal@wzo.org.il

רחל אמסלם

מזכירת סמנכ"ל

טלפון: 02-6202221

מייל: rachela@wzo.org.il