קיבוץ עין השלושה בצמיחה!

עין השלשה קיבוץ בצמיחה בעוטף עזה ערך יום נקלטים ביום שישי האחרון. 

החטיבה להתיישבות שותפה בהצעדת הקיבוץ קדימה על ידי שיפור תשתיות היישוב הכנת מבנים לקליטת משפחות ולווי ההליך החברתי.

 

עוטף עזה בצמיחה!