רישום צו ירושה או צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון

המבקש להעביר את רישום הזכויות על שם היורשים או לרשום מינוי מנהל עזבון, ימציא את המסמכים הבאים:

 

  1. בקשה לרישום צו ירושה או צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון (טופס 10) – מקור.
  2. צו ירושה או צו קיום צוואה או צו מינוי מנהל עזבון שניתן על ידי רשות מוסמכת – מקור ו/או באפשרותכם להגיש העתק נאמן למקור ובלבד שיהיה מאושר ע"י הרשות שאישרה את הצו.

דמי טיפול: אגרת בקשה לרישום צו ירושה או צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון – 162 ₪.

 

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

 

התשלום כולל רק רישום הזכויות על פי הצו

בקשה לרישום צו ירושה או צו קיום צוואה או מינוי מנהל עזבון (טופס 10)