טפסי אכלוס – הליך מכירת בתים למשפחות

חטיבת נכסים ואכלוס מטפלת בין היתר במכר דירות לדיירים המתגוררים בנכסים שבמגרשי קבע.

דיירים המתגוררים בשכירות מעל לשנה באזורי עדיפות לאומית וכן דיירים המתגוררים בדיור הציבורי באזורים אחרים לפחות שנתיים , רשאים להגיש בקשה לרכישת דירתם, בתנאי שיעמדו בכללים שקבע משרד השיכון.

עיקר התנאים ,לשוכרים אין דירה בבעלותם , הם זכאיםם לתעודת זכאות לרכישת דירה, לדירה תכנית בניין עיר תקפה והיתר בנייה .

הדירה תמכר בהתאם לחוק חובת המכרזים ולאחר שמאות ממשלתית.

הליך מכר דירות למתיישבים

א.    בקשה בכתב לרכישת יחידת הדיור בה מתגורר

ב.     צירוף מסמכים:

1.    תעודת זכאות.

2.    אם פיתוח ותשתיות בוצעו ע"י הדייר יש לצרף אישור.

3.    תב"ע והיתר בנייה

4.    אישור הישוב לרכישה.

5.    בדיקה כי אין חובות וישנו תשלום שוטף.

ג.      תשלום  בגין פתיחת תיק רכישה בסך 500 ₪.

ד.     שמאות ליחידת הדיור ע"י שמאי ממשלתי.

ה.    אישור ועדת מכרזים למכירת יחידת הדיור.

ו.       הסכם עם הדייר ותשלום.

 

ז.      דיווח בספרי ההסתדרות הציונית ודווח לרשויות המס.

טופס פניית היישוב ואישורו למכירת יח"ד
טופס בקשת המשפחה לרכישה
טופס קביעת מחיר מכירה
טופס אישור חטיבת חוזים
טופס משולש להרשמה לרכישת בית
חוזה רכישה (לעיון)