מבנים יבילים- מפרטים

מבנה 52 מ"ר ללא ממ"ד
מבנה 55 מ"ר כולל ממ"ד
מבנה 72 מ"ר ללא ממ"ד
מבנה 75 מ"ר כולל ממ"ד
מבנה 92 מ"ר ללא ממ"ד
מבנה 95 מ"ר כולל ממ"ד
מבנה רב תכליתי 100 מ"ר
מבנה רב תכליתי 200 מ"ר
מבנה רב תכליתי 125 מ"ר כולל מרחב מוגן
מבנה רב תכליתי 200 מ"ר כולל מרחב מוגן
עלות מבנים יבילים 2020