חשבות

חשבות החטיבה להתיישבות אחראית על ביצוע הפעולות הכספיות בחטיבה להתיישבות.
בראש חשבות החטיבה להתיישבות עומד חשב מטעם אגף החשב הכללי באוצר.
החשבות אמונה על ביצוע תקציב החטיבה, פיקוח על ביצוע פעולות על-פי חוק חובת מכרזים והוראות התכ"מ.
כמו-כן עוסקת חטיבת החשבות בגביית החזרי הלוואות שניתנו לאגודות ומתיישבים ,בטיפול בהכנסות משכ"ד של מבנים בבעלות  החטיבה להתיישבות ובאגרות שונות ועוד.

התקשר אלינו

טלפון : 02-6202845
פקס: 02-6202838

שלח לנו אימייל

hhhashavut@wzo.org.il

בקר אצלנו

המלך ג"ורג" 48, ירושלים 91000

רחל ירום

חשבת

טלפון: 02-6202320

נייד: 050-6283162

מייל: RachelY@wzo.org.il

סמדר אלון

מנהלת לשכה

טלפון: 02-6202320

נייד: 052-8991757

מייל: smadaral@wzo.org.i

אור טוכפלד

יחידת תשלומים

טלפון: 02-6202582

נייד: 052-6130171

מייל: ort@wzo.org.i

רויטל אפללו

יחידת תשלומים

טלפון: 02-6202531

נייד: 052-8503666

מייל: revitala@wzo.org.i

ליאור שושני

יחידת התחייבויות

טלפון: 02-6202314

נייד: 050-6130023

מייל: liorsho@wzo.org.il

מלי מזרחי

יחידת התחייבויות

טלפון: 02-6204950

נייד: 052-8503665

מייל: malim@wzo.org.il

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות
טלפון: 02-6204557
פקס: 02-6202681

יורם שוכנצקי

אגף הגבייה

טלפון: 03-7628473

נייד: 052-6130021

מייל: yorams@wzo.org.i

ג'וסלין פינטו

אגף הגבייה

טלפון: 02-6204570

נייד: 052-6130011

מייל: jocep@wzo.org.i

אלכס דרביל

לא מוצאת בפורטל

חנה פנחס

לא מוצאת בפורטל