חשבות

חשבות החטיבה להתיישבות אחראית על ביצוע הפעולות הכספיות בחטיבה להתיישבות.
בראש חשבות החטיבה להתיישבות עומד חשב מטעם אגף החשב הכללי באוצר.
החשבות אמונה על ביצוע תקציב החטיבה, פיקוח על ביצוע פעולות על-פי חוק חובת מכרזים והוראות התכ"מ.
כמו-כן עוסקת חטיבת החשבות בגביית החזרי הלוואות שניתנו לאגודות ומתיישבים ,בטיפול בהכנסות משכ"ד של מבנים בבעלות  החטיבה להתיישבות ובאגרות שונות ועוד.

התקשר אלינו

טלפון : 02-6202320
פקס: 02-6202838

שלח לנו אימייל

smadarm@wzo.org.il

בקר אצלנו

המלך ג"ורג" 48, ירושלים 91000

תמר קליין

חשבת

טלפון: 02-6202320

מייל: tamarkl@wzo.org.il

סמדר אלון

מנהלת לשכה

טלפון: 02-6202320

מייל: smadaral@wzo.org.i

אור טוכפלד

מנהלת פרויקטים

טלפון: 02-6202582

מייל: ort@wzo.org.i

רויטל אפללו

יחידת תשלומים

טלפון: 02-6202531

מייל: revitala@wzo.org.i

ליאור שושני

יחידת התחייבויות

טלפון: 02-6202314

מייל: liorsho@wzo.org.il

מלי מזרחי

יחידת התחייבויות

טלפון: 02-6204950

מייל: malim@wzo.org.il

עליזה מעוז

רו"ח, חשבונאית ראשית

טלפון: 02-6202321

מייל: Alizam@wzo.org.il

יורם שוכנצקי

מנהל אגף הגבייה

טלפון: 03-7628473

מייל: yorams@wzo.org.il

חנה בוארון

 אגף הגבייה

טלפון: 03-7628497 

מייל: hanap@wzo.org.il