קבלת התחייבות לרישום משכנתא

בעל מגרש, או רוכש מגרש, המבקש לשעבד את המגרש לבנק כדי לקבל הלוואה, ימציא את המסמכים הבאים:

 

  1. טופס פנייה של הבנק להסתדרות הציונית העולמית לקבלת התחייבות לרישום משכנתה – מקור או העתק נאמן למקור

הערה: בטופס הבנק חייב להופיע הסכום. לא יתקבל טופס בו רשום "ללא הגבלה בסכום ".

 

  1. טופס בקשה של המתיישבים לקבלת "התחייבות לרישום משכנתה" (טופס 7). הטופס יהיה חתום על ידי שני בני הזוג המתיישבים וכן על ידי אגודת היישוב. (הערה: יש מקרים בהם הבנק מבקש כי המוכר ישעבד את זכויותיו להבטחת ההלוואה שנוטל הקונה. במקרה זה יש להשתמש בטופס 7א. יש לברר את הדבר אצל הבנק. במקרה כזה על הקונה להמציא גם טפסים 1 ו-2).
  2. אם המתיישבים נטלו בעבר הלוואה מבנק אחר – יש להמציא את הסכמת הבנק להלוואה החדשה  – מקור.
 

דמי טיפול: אגרת בקשה לקבלת התחייבות לרישום משכנתה – 162 ₪.

 

את התשלום יש לשלם בבנק הדואר, לחשבון מס' 0-002508-4 ע"ש החשב הכללי במשרד האוצר או בשרות התשלומים הממשלתי: https://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=30

 

התשלום כולל רק קבלת התחייבות לרישום משכנתה

 

חשוב:

 

  1. מתיישב שקיבל הלוואות מהחטיבה להתיישבות – מתן השירות מותנה בכך שהמתיישב לא חב בחוב פיגורים או שהוא שילם את חובו זה.
  2. מתן השירות מותנה בכך שאין מניעה משפטית. כגון: עיקול, צו מניעה וכדו'.
  3. בדירות שבניהול חברת שיכון ופיתוח בע"מ יש לפנות לחברה זו כדי לקבל התחייבותה לרישום משכנתה.

חברת שיכון פיתוח בע"מ

כתובת: רחוב ארניה 32 , תל אביב

טלפון:  03-56326383

 

 

 

 

בקשת המתיישבים לקבלת "התחייבות לרישום משכנתא" (טופס 7)
בקשה לשיעבוד המוכר לטובת בנק הקונה (טופס 7א')