מכרזים

 

מכרז פומבי מספר 01/2020 – תכנון ניהול ופיקוח למתחמים כפריים לקליטה ותעסוקה

מועד אחרון להגשת המכרז 14.10.2020 בשעה 12:00.
תאריך תוקף הערבות הינו עד 14.1.2021.
מכרז 01/2020. מעודכן נכון ל15.09.2020

מצב: סגור

תשובות לשאלות הבהרה מכרז

מצב: סגור

מודעת פרסום המכרז
פרוטוקול החלטה על הזוכים
 

מכרז פומבי מספר 02/2019 – מערכת לניהול נכסים

הקמת מערכת לניהול נכסים
מודעת פרסום המכרז

מצב: סגור

מכרז 02/2019

מצב: סגור

מכרז 02/2019 - קובץ WORD

מצב: סגור

תשובות והבהרות בנוגע למכרז

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 01/2019 – רכישת מבנים יבילים

רכישת מבנים יבילים
מודעת פרסום המכרז

מצב: סגור

מכרז 01/2019

מצב: סגור

חוברת מפרטים טכניים- מכרז 01/2019

מצב: סגור

חוברת תכניות מנחות

מצב: סגור

הבהרות ותשובות למכרז

מצב: סגור

פרוטוקול פגש קבלים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 05/2018 – הקמת מערכת ניהול נכסים

הקמת מערכת ניהול נכסים
מודעת פרסום מכרז

מצב: סגור

מכרז 05/2018

מצב: סגור

מכרז 05/2018- קבצי WORD

מצב: סגור

תשובות והבהרות בנוגע למכרז

מצב: סגור

פרוטוקול החלטה- ביטול המכרז

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 04/2018 – תכנית אסטרטגית התיישבותית לנגב

תכנית אסטרטגית מנחה ל"תכנון ופיתוח התיישבותי אזורי במרחב הנגב- מדרום קו באר שבע"4
תכנית אסטרטגית התיישבותית לנגב- מפרט מכרז פומבי למתכננים נוסח 14.06.2018

מצב: סגור

נוסח פרסום- מכרז פומבי לתכנון תכנית התיישבותית אסטרטגית לנגב- סופי

מצב: סגור

נספח ד' 4- נספחי תכנון

מצב: סגור

תשובות והבהרות לשאלות בנושע למכרז

מצב: סגור

פרוטוקול החלטה
 

מכרז פומבי מספר 03/2018 – מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות

מכרז לבחירת מפיק ליריד קליטה למתיישבים חדשים
מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות- PDF

מצב: סגור

מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות - WORD

מצב: סגור

תשובות לשאלות

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 02/2018 ביצוע עבודות שיפוצים, אחזקה ופיתוח מגרשים של יחידות דיור

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il עד ליום:22/03/2018 בשעה 24:00

מסמכי המכרז

מצב: סגור

מודעת הפרסום

מצב: סגור

פרוטוקול פגש ספקים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מספר 01/2018 לניהול פרויקטים ושירותי תכנון

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il עד ליום: 04/03/2018 בשעה 15:00

מכרז ניהול פרויקטים

מצב: סגור

הודעת פרסום

מצב: סגור

הבהרה למכרז בנושא שותפויות

מצב: סגור

מכרז ניהול פרוייקטים – תשובות לשאלות ההבהרה

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מס´ 01/2017 להסכם מסגרת קבלני
ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בישובים כפריים דרום

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מכרז מס : 01/2017

מצב: סגור

מאגר הסעיפים/מחירון

מצב: סגור

פרוטוקול פגש קבלנים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מס´ 02/2017 להסכם מסגרת קבלני
ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בישובים כפריים צפון

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מכרז מס : 02/2017

מצב: סגור

מאגר הסעיפים/מחירון

מצב: סגור

פרוטוקול פגש קבלנים

מצב: סגור

 

מכרז פומבי מס´ 03/2017 ביצוע עבודות תכנון סטטוטורי במרחב הכפרי (ארצי)

* הסתיים המועד לשאלות.

* מספר ח.פ. :500500350

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מסמך מכרז פומבי – תכנון סטטוטורי

מצב: סגור

תשובות הבהרה לשאלות מכרז תכנון 03.17

מצב: סגור