חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » פרסומים
פרסומים

תכנית עבודה           

 

תכנית העבודה לשנת 2018 להערות הציבור

 

v      הנחיות  לציבור ולו"ז

v      תכנית העבודה השנתית  2018:

1.      תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018- 6.5.18 להערות הציבור

2.      תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – תרשים וריכוז להערות הציבור

3.      תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – שכר ותקורות להערות הציבור

 

נושא

הערות/פרטים

החלטת ממשלה מס´ 1998

מיום 9.10.2016

מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018

מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17

נוהל תמיכה בנושא חברה וקליטה

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 19.9.2017 בשעה 13:00

אישור שר החקלאות לתכנית העבודה לשנת 2017

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – 1 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית - 2 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – גרפים וטבלאות

אושר ב- 12.9.2017

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות ובינוי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושא טיפול נקודתי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

 

קולות קוראים          

 

פעילויות בתחום החברה והקליטה:

 

יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8534 - עד לתאריך 8.11.2017 בשעה 16:00 וכן עותק למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

 

 פעילויות בתחום הטיפול הנקודתי:

 

הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018

 

 

פעילויות בתחום תשתית ובינוי:

 המועד הוארך - יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה - מספר קול קורא 8616 - עד לתאריך 23.11.17  וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

 

 

 

מכרזים                   

 

 

תיאור מכרז

מסמכים

הערות

מצב

מכרז פומבי מספר 03/2018 - מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות

מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות- PDF

מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות - WORD

תשובות לשאלות

 מכרז לבחירת מפיק ליריד קליטה למתיישבים חדשים

 פתוח

מכרז פומבי מספר 02/2018 ביצוע עבודות שיפוצים, אחזקה ופיתוח מגרשים של יחידות דיור

מסמכי המכרז

מודעת הפרסום

פרוטוקול פגש ספקים

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il   

עד ליום:22/03/2018 בשעה 24:00

פתוח

מכרז פומבי מספר 01/2018 לניהול פרויקטים ושירותי תכנון

מכרז ניהול פרויקטים

הודעת פרסום

הבהרה למכרז בנושא שותפויות

מכרז ניהול פרוייקטים – תשובות לשאלות ההבהרה

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il   

עד ליום: 04/03/2018 בשעה 15:00

פתוח

מכרז פומבי מס´ 01/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים דרום

מכרז מס : 01/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

סגור

מכרז פומבי מס´ 02/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים צפון

מכרז מס : 02/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

סגור

מכרז פומבי מס´ 03/2017

ביצוע עבודות תכנון סטטוטורי

במרחב הכפרי (ארצי)

מסמך מכרז פומבי - תכנון סטטוטורי 

 

תשובות הבהרה לשאלות מכרז תכנון 03.17

* הסתיים המועד לשאלות.

* מספר ח.פ. :500500350

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

סגור

דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008