חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » פרסומים
פרסומים

תכנית עבודה           

 

תכנית העבודה לשנת 2019

v         מדיניות מטרות ויעדים  

v         תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2019

v         מודעה לפרסום להערות הציבור


 תכנית העבודה לשנת 2018

 v      הנחיות  לציבור ולו"ז - עדכון נוב. 2018

v      תכנית העבודה השנתית  2018 - עדכון נוב. 2018

v      הנחיות  לציבור ולו"ז

v      תכנית העבודה השנתית  2018:

1.      תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018- 6.5.18 להערות הציבור

2.      תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – תרשים וריכוז להערות הציבור

3.      תכנית עבודה של החטיבה להתיישבות 2018 – שכר ותקורות להערות הציבור

v     אישור התוכנית 2018 על ידי השר

 

נושא

הערות/פרטים

החלטת ממשלה מס´ 1998

מיום 9.10.2016

מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018

מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17

נוהל תמיכה בנושא חברה וקליטה

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 19.9.2017 בשעה 13:00

אישור שר החקלאות לתכנית העבודה לשנת 2017

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – 1 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית - 2 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – גרפים וטבלאות

אושר ב- 12.9.2017

אישור שר החקלאות לשינוי תכנית העבודה לשנת 2017

אושר ב- 27.3.2018

תכנית העבודה השנתית – מעודכנת – 2017

אושר ב- 27.3.2018

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות ובינוי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושא טיפול נקודתי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

 
קולות קוראים          

 

תמיכות בנושאי מבנים יבילים וקיימים ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה לשנים 2018/19:

 להלן הנוהל להערות הציבור

הערות לנוהל ניתן לשלוח לכתובת המייל hanocha@wzo.org.il  לא יאוחר מ- 12.5.2019 שעה 12:00.

 

 

  

 

 

 תמיכות בתחומי טיפול נקודתי לשנת 2019:

מספר קול קורא 10786 

 יש להגיש את הבקשות בפורטל המרכבה לא יאוחר מ- 16.5.2019.

 

תמיכות בתחום תשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018-2019:

מספר קול קורא 10333 

 יש להגיש את הבקשות לפרויקטים מחוללי שינוי בפורטל המרכבה לא יאוחר מ- 11.4.2019

ניתנה הבהרה נוספת בסעיף 8. 2. במסמך נוהל תמיכה מעודכן מתאריך 4.4.19 

 

 

פעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018-2019:

 

 

 מספר קול קורא 10032

 יש להגיש את הבקשות בתחום חברה וקליטה בפורטל המרכבה עד 1.4.2019

 

מתן תמיכה לנושאים של יזמות עסקית:

 

 הארכת מועד ההגשה:

 

יש להגיש בקשות למרחבים בהתאם לסעיף 6 בנוהל התמיכה המצורף - עד לתאריך 31.10.2018 בשעה 24:00.

 

 

נוהל התמיכה

קובץ נוהל תמיכה בנושאי יזמות עסקית

 

נספח 1

טופס בקשה מנהלי

נספח 2

טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב

נספח 3

טופס הגשה מקצועי

 

יש לצרף תכנית עסקית מאושרת על ידי מעו"ף, מט"י או כל גורם מקצועי מוסמך אחר.

הבהרות ותשובות

( 20.9.18) קול קורא יזמות - התייחסות הבהרות ותשובות לשאלות שנשאלו.

 

תוצאות קול קורא יזמות עסקית:

 

פרוטוקול ועדת תמיכות יזמות עסקית – אושר 12.12.18 – כולל טבלת הדירוג

פרוטוקול

הסכם קבלת תמיכה – יזמות עסקית

 הסכם קבלת תמיכה

יזמות עסקית – נספח 3 – טופס הגשה מקצועי

 טופס הגשה מקצועי

נספח ג- טופס הגשה לתשלומי יזמות

 טופס הגשה לתשלומי יזמות

נספח ד- שטר חוב – מתיישב

 שטר חוב - מתיישב

שטר חוב - אגודה

שטר חוב - אגודה

כל היזמויות שהתקבלו – טבלת הדירוג המלאה

טבלת הדירוג המלאה

  

פעילויות בתחום החברה והקליטה:

 

יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8534 - עד לתאריך 8.11.2017 בשעה 16:00 וכן עותק למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

 

 פעילויות בתחום הטיפול הנקודתי:

 

הודעה בדבר מתן תמיכות בפעולות פיתוח התיישבות לשנים 2017 - 2018

 הסכם ונספחים ל-2018

 

נוהל התמיכה

קובץ נוהל תמיכה בנושא טיפול נקודתי לשנת 2017-2018

נספח 1

טופס בקשה מנהלי

נספח 2

טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב

נספח 3

טופס הגשה מקצועי

נספח 4

רשימת תיוג (check list)

נספח 5

תבנית לתכנית עבודה

 

פירוט תכנית העבודה

 

 

 

פרוטוקול ועדת תמיכות טיפול נקודתי 2017 – 15.5.18

 

נספח א´ לפרוטוקול ועדת תמיכות טיפול נקודתי 2017

 

 

 

הסכם טיפול נקודתי 2017 חתום

 

הסכם קבלת תמיכה - טיפול נקודתי22 10 2017 - עדכון סעיפי ביטוח 16.5.2018 - עותק

 

נספח ביטוח מתוקן לשקלים

נספח ד-נספח ביטוח תשתית ובינוי

 

נספח ג-דוח ביצוע-חנוך

 

 

 

פעילויות בתחום תשתית ובינוי:

 המועד הוארך - יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה - מספר קול קורא 8616 - עד לתאריך 23.11.17  וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

 

 

 

מכרזים                   

 

  

תיאור מכרז

מסמכים

הערות

מצב

מכרז פומבי מספר 02/2019 – הקמת מערכת לניהול נכסים

נוסח מודעת הפרסום

מסמכי מכרז מערכת ניהול נכסים

מערכת לניהול נכסים

פתוח

מכרז פומבי מספר 01/2019 – רכישת מבנים יבילים

נוסח הפרסום

מסמכי המכרז

חוברת מפרטים טכניים

חוברת תכניות מנחות

רכישת מבנים יבילים

פתוח

מכרז פומבי מספר 05/2018 – הקמת מערכת לניהול נכסים

 

נוסח מודעת הפרסום

מסמכי המכרז (PDF)

מסמכי המכרז (WORD)

תשובות לשאלות הבהרה

פרוטוקול ביטול המכרז מתאריך 02/01/2019

 

הקמת מערכת לניהול נכסים

סגור

מכרז פומבי מספר 04/2018 – תכנית אסטרטגית התישבותית לנגב

תכנית אסטרטגית התיישבותית לנגב - מפרט מכרז פומבי למתכננים נוסח 14.6.2018

נוסח פרסום - מכרז פומבי לתכנון תכנית התיישבותית אסטרטגית לנגב – סופי

נספח ד4 (מכרז פומבי למתכננים מס 4-18) - נספחי תכנון - תכנית אסטרטגית התיישבותית לנגב - 14.6.2018

תשובות לשאלות

פרוטוקול החלטה

תכנית אסטרטגית מנחה "לתכנון ופיתוח התיישבותי אזורי במרחב הנגב מדרום לקו באר שבע"

סגור

מכרז פומבי מספר 03/2018 - מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות

מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבותPDF

מכרז יריד קליטה בחטיבה להתיישבות - WORD

תשובות לשאלות

פרוטוקול החלטה לבחירת זוכים

 מכרז לבחירת מפיק ליריד קליטה למתיישבים חדשים

 סגור

מכרז פומבי מספר 02/2018 ביצוע עבודות שיפוצים, אחזקה ופיתוח מגרשים של יחידות דיור

מסמכי המכרז

מודעת הפרסום

פרוטוקול פגש ספקים

פרוטוקול החלטה לבחירת זוכים

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il   

עד ליום:22/03/2018 בשעה 24:00

סגור

מכרז פומבי מספר 01/2018 לניהול פרויקטים ושירותי תכנון

מכרז ניהול פרויקטים

הודעת פרסום

הבהרה למכרז בנושא שותפויות

מכרז ניהול פרוייקטים – תשובות לשאלות ההבהרה

החלטת ועדת מכרזים לבחירת זוכה

שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל michrazim@wzo.org.il   

עד ליום: 04/03/2018 בשעה 15:00

סגור

מכרז פומבי מס´ 01/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים דרום

מכרז מס : 01/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

סגור

מכרז פומבי מס´ 02/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים צפון

מכרז מס : 02/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

סגור

מכרז פומבי מס´ 03/2017

ביצוע עבודות תכנון סטטוטורי

במרחב הכפרי (ארצי)

מסמך מכרז פומבי - תכנון סטטוטורי 

 

תשובות הבהרה לשאלות מכרז תכנון 03.17

* הסתיים המועד לשאלות.

* מספר ח.פ. :500500350

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

סגור

 

 

 

 

דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008