חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » פרסומים
פרסומים

תכנית עבודה           

 

נושא

הערות/פרטים

החלטת ממשלה מס´ 1998

מיום 9.10.2016

מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018

מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17

נוהל תמיכה בנושא חברה וקליטה

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 19.9.2017 בשעה 13:00

אישור שר החקלאות לתכנית העבודה לשנת 2017

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – 1 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית - 2 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – גרפים וטבלאות

אושר ב- 12.9.2017

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות ובינוי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושא טיפול נקודתי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

 

קולות קוראים          

 

פעילויות בתחום החברה והקליטה:

 

יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8534 - עד לתאריך 8.11.2017 בשעה 16:00 וכן עותק למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

נוהל התמיכה

קובץ נוהל תמיכה בנושא חברה וקליטה לשנת 2017

נספח 1

טופס בקשה מנהלי

נספח 2

טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב

נספח 3

טופס הגשה מקצועי

נספח 4

רשימת תיוג (check list)

נספח 5

תבנית לתכנית עבודה

 

ריכוז התייחסות להערות הציבור

 

 פעילויות בתחום הטיפול הנקודתי:

 

המועד הוארך - יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה - מספר קול קורא 8620 - עד לתאריך 23.11.17 וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף

 

 

פעילויות בתחום תשתית ובינוי:

 המועד הוארך - יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה - מספר קול קורא 8616 - עד לתאריך 23.11.17  וכן עותק קשיח למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

נוהל התמיכה

קובץ נוהל תמיכה בנושא תשתית ובינוי לשנת 2017

נספח 1

טופס בקשה מנהלי

נספח 2

טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב

נספח 3

טופס הגשה מקצועי - תכנון

נספח 3

טופס הגשה מקצועי - תשתית

נספח 4

רשימת תיוג (check list)

 

ריכוז התייחסות להערות הציבור

 

 

מכרזים                   

 

תיאור מכרז

מסמכים

הערות

מכרז פומבי מס´ 01/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים דרום

מכרז מס : 01/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מכרז פומבי מס´ 02/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים צפון

מכרז מס : 02/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

מכרז פומבי מס´ 03/2017

ביצוע עבודות תכנון סטטוטורי

במרחב הכפרי (ארצי)

מסמך מכרז פומבי - תכנון סטטוטורי 

תשובות הבהרה לשאלות מכרז תכנון 03.17

* הסתיים המועד לשאלות. 

 * מספר ח.פ. :500500350 

החלטת ועדת המכרזים למכרז זה תתקבל לאחר חתימה על ההתקשרות השנתית לשנת 2017 בין משרד החקלאות להסתדרות הציונית העולמית, בהתאם להחלטת ממשלה 1998

 

דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008