חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » פרסומים
פרסומים

תכנית עבודה           

 

נושא

הערות/פרטים

החלטת ממשלה מס´ 1998

מיום 9.10.2016

מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2017 - 2018

מסמך שר החקלאות מיום 15.6.17

נוהל תמיכה בנושא חברה וקליטה

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 19.9.2017 בשעה 13:00

אישור שר החקלאות לתכנית העבודה לשנת 2017

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – 1 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית - 2 

אושר ב- 12.9.2017

תכנית העבודה השנתית – גרפים וטבלאות

אושר ב- 12.9.2017

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות ובינוי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

החטיבה להתיישבות - טיוטת נוהל תמיכה בנושא טיפול נקודתי - 14.9.17- להערות ציבור

את ההערות יש לשלוח לאלעד מאיר בכתובת דוא"ל  eladm@wzo.org.il

עד לתאריך 28.9.2017 בשעה 13:00

 

קולות קוראים          

 

 פעילויות בתחום החברה והקליטה:

יש להגיש בקשות בפורטל המרכבה – מספר קול קורא 8534 - עד לתאריך 8.11.2017 בשעה 16:00 וכן עותק למשרדי המרחב בהתאם לנוהל התמיכה המצורף.

נוהל התמיכה

קובץ נוהל תמיכה בנושא חברה וקליטה לשנת 2017

נספח 1

טופס בקשה מנהלי

נספח 2

טופס בקשה להעברת כספים באמצעות מס"ב

נספח 3

טופס הגשה מקצועי

נספח 4

רשימת תיוג (check list)

נספח 5

תבנית לתכנית עבודה

 

ריכוז התייחסות להערות הציבור

 

 

מכרזים                   

 

הערות

מסמכים

תיאור מכרז

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

מכרז מס : 01/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מכרז פומבי מס´ 01/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים דרום

מספר החשבון הינו 25092

בנק הדואר סניף 001

מכרז מס : 02/2017

מאגר הסעיפים/מחירון

פרוטוקול פגש קבלנים

מכרז פומבי מס´ 02/2017 להסכם מסגרת קבלני

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח

בישובים כפריים צפון

 

דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008