חפש באתר:
מרחב דרום
מרחב מרכז
מרחב צפון
חטיבת חוזים ובטחונות
חטיבת אכלוס
מבצע הסדר חובות
חופש המידע
פרסומים
דף הבית » מבצע הסדר חובות
מבצע הסדר חובות

מבצע פירעון חובות

החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית מסייעת מזה עשרות שנים להקמתם, פיתוחם וביסוסם הכלכלי והחברתי של ישובים רבים ברחבי הארץ. לציבור המתיישבים, עצמו, זכויות רבות ביישוב הארץ.
כידוע לכם, פעולות החטיבה להתיישבות מבוצעות מתקציב המדינה. במסגרת פעילויותיה, העמידה החטיבה להתיישבות, במשך השנים, בין היתר, הלוואות למתיישבים ולישובים (אגודות) לתשתיות, לאמצעי יצור ולבניה. חלק מאותן הלוואות טרם נפרעו, עד היום.
בהסכמת ובהנחיית החשב הכללי, במשרד האוצר, הוחלט לצאת במבצע לפירעון חובותיהם של המתיישבים והאגודות שקיבלו הלוואות, כאמור לעיל, מאת החטיבה להתיישבות.
מבצע פירעון החובות, בתנאיו החדשים, כפי שסוכמו אך לאחרונה עם משרד האוצר, יאפשר תשלום החובות תוך הנחה מאוד משמעותית ובמידת הצורך גם בפריסה נוחה.
במסגרת תנאי המבצע החדשים נקבע, בין היתר, כי על כל החוב תינתן הנחה של 50% וכי ריבית הפיגורים, בגין תשלומי חוב שלא שולמו במועדם, תמחק.
כמו כן, נקבע עם החשב הכללי במשרד האוצר, כי לפחות 50% מהכספים שיתקבלו,בגין פירעון החובות, יוחזרו לתקציב החטיבה להתיישבות לצורך השקעה בישובים ובמתיישבים שבטיפולה.
החטיבה להתיישבות קוראת למתיישבים ולאגודות להצטרף למבצע פירעון החובות ולנצל את ההזדמנות המיוחדת והמטיבה, הניתנת להם עתה, להסדר חובם.
באופן אישי אני מקווה, כי מבצע פירעון החובות בתנאיו החדשים והמאוד אטרקטיביים, אותם הצלחנו לסכם בעמל רב עם החשב הכללי במשרד האוצר, ימריץ את החייבים להסדיר את חובם ובכך גם יאפשר להם להשתחרר סוף כל סוף מהתחייבויות קודמות ולפעול להגדלה וצמיחה של המשקים והיוזמות הברוכות.
זה הזמן ליהנות מהזדמנות חד פעמית "לסגור" את החוב אחת ולתמיד ובכך גם להימנע, בעתיד, מגרירת ריבית פיגורים, מפעולות משפטיות ומעיכוב בהפעלת תקציבים. 

 כיצד ניתן להצטרף למבצע?
המבצע הינו עבור הלוואות שניתנו עד 31.12.2003. בלבד (הלוואות שניתנו החל מתאריך 1.1.2004 אינם נכללים במבצע הסדר החובות).
 יחידים ואגודות
ניתן לפנות ולקבל את נתוני החוב בהתאם לתנאי המבצע במשרדי אגף  הגבייה בחטיבה להתיישבות
טלפון 03-7628459 פקס 03-7628471 .

 

דף הבית
|
על החטיבה
|
מבנה ארגוני
|
פרוייקטים
|
טפסים
|
צור קשר
© כל הזכויות שמורות 2008