עדכון:
חידוש עבודת ועדת ההשגות והוועדה להסדרת חובות 27 במרץ 2018