חוזים ובטחונות

חטיבת חוזים פועלת באמצעות יחידות קצה במרחבים:
מרחב צפון – באמצעות אנה מוסקוביץ
מרחב מרכז – באמצעות משה חסן ומרים סהר
מרחב דרום – באמצעות אורלי חן יעקב
ימי קבלת קהל , מיקום המשרדים וטלפון להשגת עובדים ביחידות החוזים יש להיכנס לקישור של המרחב המתאים.
 

חוזים ובטחונות
החטיבה אחראית להבטחת זכויות ההסתדרות הציונית העולמית במקרקעין ו/או ברכוש הנמסר למתיישבים ולאגודות וזאת באמצעות חוזים ובטחונות מתאימים.
במסגרת זאת החטיבה עוסקת גם בניהול הסיוע ההתיישבותי מותנה (הסה"מ) ו/או מענקים מותנים ומפעילה בקרה על ביצוע תקציבי ההתיישבות המיועדים לפיתוח אמצעי ייצור.
 
קרקעות
החטיבה אחראית ליישום מדיניות הנהלת החטיבה להתיישבות בנושאי פיתוח קרקע, כמשאב לפיתוח כלכלי עבור הישובים והמתיישבים שבאזורי טיפול החטיבה להתיישבות.
במסגרת זאת החטיבה מעורבת בהליכי תכנון, והיא מייצגת את החטיבה להתיישבות בועדת פרוגרמות, בועדות להקצאת קרקע במינהל מקרקעי ישראל, בועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ובועדה לאכלוס אזורי מלאכה ותעשייה בתמ"ת.

כמו כן, מנהלת החטיבה את הקשר עם הגופים המקצים קרקעות: מינהל מקרקעי ישראל והממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי ביהודה ושומרון.

דוד עמר

מנהל חטיבה חוזים בטחונות וקרקעות

טלפון: 02-6204557

נייד: 052-6130032

מייל: davidam@wzo.org.il

אהרן קינרייך

רכז חוזים

טלפון: 02-6204598

נייד: 052-6130014

מייל: aharonk@wzo.org.il

ליזה קלבו

מנהלת לשכה

טלפון: 02-6204587

נייד: 052-6146145

מייל: lisac@wzo.org.il

משה חסן

מפקח

טלפון: 02-6204577

נייד: 052-6130037

מייל: mosheh@wzo.org.il

מרים סהר

מפקחת

טלפון: 02-6204564

נייד: 052-6091489

מייל: miriamsa@wzo.org.il

מיטל כהן יוניוב

חוזים ובטחונות

טלפון: 02-6204592

נייד: 052-4000294

מייל: meitalc@wzo.org.il